Saturday, 17 March 2012

Françeska: Ermali është i drejtpërdrejtë”; Vlashi: “Ai është egoist”

Banorët në dhomën-burg vazhdojnë të luajnë me letra, ndërsa banorët në dhomën e ndenjes bisedojnë me njëri-tjetrin, duke bërë shaka e duke qeshur.

Vlashi dhe Françeska dalin në kopsht dhe fillojnë të diskutojnë për Klaudjan dhe për faktin që ajo është sëmurë. Vlashi thotë me ironi se uron që ajo të shërohet një ditë. “Por ishallah ajo ditë vjen kur Klaudja të jetë jashtë shtëpisë”, vazhdon mendimin Vlashi. Ndërsa Françeska ndërron bisedë, duke mos dashur që të komentojë.

Më pas Françeska dhe Vlashi fillojnë që të diskutojnë për Ermalin. Françeskës i pëlqen tipi i Ermalit sepse është i drejtpërdrejtë me të tjerët. “Ka çfarë ka, ta thotë në sy”, shprehet Françeska. Vlashi mendon se ka raste kur Ermali tregohet shuam egoist, duke mos menduar për atë që mund të ndiejnë të tjerët. “Do me çdo kush që të dalë mendimi i tij”, thotë Françeska. Vlashi i thotë se jo gjithmonë kjo është diçka pozitive.

Edgari dhe Lorena shkojnë në pishinë, ndërkohë që atje është edhe Gentiana, duke ndenjur te karriget. Ata fillojnë të bisedojnë me njëri-tjetrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
in room-prison residents continue to play with letters, while residents in the living room talking to each other, making jokes laughing. Vlashi and Francis out in the garden and begin to discuss Klaudjan and the fact that she is sick. Vlashi says with irony that it wishes to recover one day. "But inshallah that day comes when Claudia to be outdoors," he thought Vlashi. While Francis changes the conversation, not wanting to comment. Later Vlashi Francis and begin to discuss the meda. Françeskës likes meda type because it is direct with others. "There's what, it says in the eye," says Francis. Vlashi thinks that there are times when Ermali shown shuam selfish, not thinking about what others may feel. "With anyone who will stand his opinion," says Francis. Vlashi says that this is not always a positive thing. Edgari and Lorraine go to the pool, while there is also Gentiana, sitting in chairs. They start talking to each other.

No comments:

Post a Comment