Wednesday, 21 March 2012

Lorena e lumtur për historinë e saj; Meti rrëfen dashurinë e humbur

Lorena ulet në zemrën e thyer dhe e nis rrëfimin e saj duke thënë se për atë dashuri të humbur zemra e saj nuk u thye kurrë. Ajo tregon se ka pasur një lidhje të rëndësishme për katër muaj dhe që ka lënë gjurmë në jetën e saj. ajo thotë se me një shokun e saj të ngushtë të gjimnazit krijoi një lidhje të bukur, por që më pas u frikësua se do ta humbiste atë si njeri dhe vendosi që t’i jepte fund lidhjes së saj për të rifituar përsëri shoqërinë e dikurshme. Lorena thotë se fillimisht pas lidhjes shoqëria e tyre ishte e vështirë, por tashmë ata janë shumë miq të mirë dhe e mbyll rrëfimin e saj duke thënë “tani jemi shumë shok dhe e përshëndes”.

Pas Lorenës Meti ulet pranë zemrës së thyer dhe e fillon rrëfimin duke thënë se do të dëshironte të ulej te zemra e parë që simbolizon një dashuri që përjetohet aktualisht, por duke qenë se lidhja e tij ka përfunduar tashmë ai duhet të ulet pranë zemrës së ndarë. Meti tregon se ka pasur një lidhje të rëndësishme dhe se vajza që ka pasur pranë e ka bërë që të ndjehej shumë mirë.

Meti tregon se atë që ka përjetuar me atë vajzë nuk e ka përjetuar asnjëherë tjetër. Meti thotë se puna e tij dhe largësia ndikuan që ta të përfundonin lidhjen e bukur që patën. Meti thotë se edhe pse u përpoq shumë që ta ruante atë dashuri nuk mundi dhe e mbyll rrëfimin duke thënë se shpreson që të vijë një tjetër dashuri e re edhe më e bukur.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Lorena sits on a broken heart and begins her story by saying that it lost the love of her heart was not broken again. It shows that there was a significant relationship for four months and that has left traces in her life. she says with a close friend of her high school created a beautiful relationship, but then became concerned that he would lose him as a man and decided to end its connection to regain back the old society. Lorena says that initially the company after their relationship was difficult, but now they are very good friends and ended her story by saying "now are very welcome associate". After Matthey Lorraine sits beside the broken heart and begins confession, saying he would like to sit in the first heart that symbolizes a love that is experienced at present, but because his relationship has ended, he must sit with a divided heart. Matthey shows that there was a significant and that the girl who has been close to doing that very well felt. Matthey indicates that it has seen this girl has not ever experienced. Matthey says that his work and influenced the distance to the finish that had a nice connection. Matthey says that although tried hard to keep that love and could not close the account, saying he hopes to come another new love even more beautiful.

No comments:

Post a Comment