Wednesday, 21 March 2012

Mes lotëve Genta rrëfen historinë e saj të trishtuar të dashurisë

Pas Arbrit pranë zemrës së thyer ulet Genta. Me zërin që i dridhet ajo e fillon rrëfimin e saj me një lutje ndaj banorëve. Genta u kërkon që të ruajnë seriozitetin dhe ta dëgjojnë sepse për të kjo është një histori shumë e rëndësishme për të dhe që ka lënë gjurmë të thella tek ajo. Genta ua ka treguar këtë histori disa prej banorëve dhe tashme po ua tregon të gjithëve.

Genta rrëfen se është njohur me djalin që i ka thyer zemrën në moshë shumë të vogël kur ajo ishte ende pa u bërë 14 vjeç dhe ai ishte vetëm 16 vjeç. Genta thotë se e gjithë lidhja e saj nisi nga një puthje që qe dhe puthja e saj e parë e dashurisë. Genta tregon se ish-i dashuri fillimisht nuk e ka pëlqyer shumë atë, por më pas të dy ia kalonin shumë mirë.

Gjithçka nisi të shkatërrohej kur familjet e tyre e morën vesh. “Më e keqja ishte kur familja e tij e mori vesh sepse ata nuk e pëlqenin familjen time të thjeshtë, me dy prindër pa shkollë, emigrant” thotë mes lotëve Genta. Genta thotë se prindërit e djalit i kanë ofruar edhe lekë që ajo të ndahej prej tij. Genta tregon se nga familjarët e ish-të dashurit i janë bërë edhe presione duke i thënë se nëse nuk largohej prej tij ata do t’i bënin keq familjes së saj.

Të gjithë banorët preken kur Genta duke qarë tregon për momentet më të vështira të ndarjes së saj, teksa ish-i dashuri nisej për të vazhduar shkollën në Iran. Ajo thotë se iu përgjërua që ai të mos largohej dhe lidhja e tyre të vazhdonte më tej. Genta tregon edhe për momente të bukura duke përmendur kthimin e tij ditën që ajo kishte Mbrëmjen e Maturës dhe ditëlindjen e saj të 18-të. ajo thotë se ajo ishte dita më e bukur e dashurisë së saj.

Genta e mbyll rrëfimin e saj duke u kërkuar falje të dyja familjeve sepse për herë të parë thotë gjëra që ata nuk i dinin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After Know at low Genta broken heart. With voice that she shakes her story begins with a prayer to the residents. Genta was seeking to maintain reliability and to hear because this is a very important and that has left deep traces on it. Genta He has told this story and now some residents are showing them all. Genta tells the boy that is known to have broken hearts in his early teens when she was still without becoming 14 years old and he was just 16 years. Genta says that all its attachment sent by a kiss and that was her first kiss of love. Genta shows that ex-boyfriend did not initially liked it, but then the two of them very well spent. It was all destroyed when their families found out. "The worst was when his family because they knew my family did not like simple, with two parents without education, immigrant" Genta said between tears. Genta says the boy's parents have offered ALL that she passed by him. Genta shows that the family of former loved ones were made ​​of pressure, saying that if they did not leave his family would make her ill. All residents affected when shows crying Genta most difficult moments of its division, while ex-boyfriend leaving to continue education in Iran. She says that he pleaded not to leave and continue their relationship further. Genta also shows beautiful moments citing his return the day that it was the evening of her birthday Graduation and 18's. she says she was the most beautiful day of her love. Genta closes her story asking forgiveness for both families for the first time says things that they did not know.

No comments:

Post a Comment