Wednesday, 21 March 2012

Ermira dhe Edi zgjedhin zemrën e plotë;- Anila në zemrën e thyer tregon Dashurinë me shikim të parë

Ermira është banorja e parë që ulet pranë zemrës së plotë dhe fillon që të tregojë historinë e saj të dashurisë. Javën e kaluar ajo pati një surprizë gjatë spektaklit dhe të gjithë u njohën me historinë e saj të dashurisë. Ermira tregon shumë shkurt për njohjen e saj duke thënë se pranë djalit që tashmë është i dashuri i saj është ndjerë shumë mirë që në takimin e tyre të parë sepse kanë folur gjatë dhe ai e ka vlerësuar shumë praninë e saj.
Ajo thotë se kjo është një lidhje shumë e rëndësishme për të dhe se duke u nisur nga mënyra se si kanë rrjedhur gjërat në këtë dashuri ajo thotë “mendoj se tashmë filizi i dashurisë ka lindur”.

Mbas Ermirës edhe Edi ulet në zemrën e plotë dhe tregon për njohjen e tij pas ndarjes nga bashkëshortja e tij. Edi tregon se me gruan aktuale është njohur gjatë një inaugurimi të një lokali dhe më pas lindi dashuria e tyre ai u thotë banorëve se e ka pak të vështirë që të flasë për gjëra kaq intime përpara kaq shumë njerëzve. Banorët e tjerë fillojnë ta pyesin dhe Edi i shmang pyetjet e tyre. ai e mbyll rrëfimin e tij duke thënë “është vajzë shumë e zgjuar dhe sot e kam grua”. Ai u tregon banorëve se nesër ajo ka ditëlindjen dhe ai do t’ua thotë nesër se sa vjeç është ajo.

Pas Edit Anila fillon historinë e saj të dashurisë. Ajo thotë se përpara disa kohësh ka njohur një djalë me të cilin më pas krijoi një lidhje. Anila e konsideron dashurinë e saj si një dashuri me shikim të parë. Anila thotë se ajo lidhje ka qenë gjëja më e rëndësishme për të dhe shprehet “s’do ta harroj kurrë gjatë gjithë jetës”. Ajo thotë se lidhja e saj përfundoi, por do të ngelet si një nga gjërat e saj më të rëndësishme.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Ermira is the first to sit with full heart and starts to tell her story of love. Last week it was a surprise at the spectacle and everyone was familiar with her ​​story of love. Ermira shows too short for its recognition by saying that at the boy who is now her boyfriend is feeling very well at their first meeting because they have talked and he highly appreciated its presence.
She says it is a very important and that given the way things have flowed into this love, she says, "I think of love filizi already born." after the Major Ermirës sits in full heart and shows his recognition after separating from his wife. Edi shows that the current wife is known during the inauguration of a bar and then their father's love he tells people that there is little hard to talk about such intimate things before so many people. Other residents begin to ask, and Ed avoids their questions. He ended his story by saying "is very smart girl and now I have a wife." He tells people that she has birthday tomorrow and tomorrow he will tell you how old it is. After Edit Anila begins her story of love. She says that before some time has seen a guy who then established a connection. Anila considers her love as a love at first sight. Anila says that it was about the most important thing for him and says, "There will never forget all the life." She says her relationship ended, but will remain as one of the things its most important.

No comments:

Post a Comment