Monday, 26 March 2012

Klaudja debaton me Erionin dhe Ermalin: “Unë dal nga shtëpia dhe nuk pi karton si cigare”

Pasi pi cigaren, Klaudja hyn brenda dhe fillon që të debatojë me Erionin, i cili i thotë se edhe ai ndihet keq nga mungesa e cigareve, por e mban veten sepse nuk është diçka që nuk mund të durohet. Klaudja nervozohet nga kjo gjë dhe fillon që t’i bërtasë, duke thënë se jo të gjithë njerëzit mund ta përjetojnë njësoj mungesën e diçkaje dhe e ajo është duke u ndier shumë keq, pasi nuk ka diçka me të cilën ta ngushëllojë veten. Erioni e shikon si zgjidhje më të mirë gjumin, sesa të qarët gjatë gjithë ditës.

Klaudja shkon afër pishinës dhe fillon sërish një debat me Ermalin, i cili e provokon, duke i thënë se ajo nuk mund të rezistojë dot shumë gjatë pa cigare. “Unë zgjedh të iki dhe nuk rri si idiote për të pirë karton si këta të tjerët”, shprehet Klaudja.

Erioni dhe Klaudja shkojnë në dhomën e gjumit, në kërkim të cigareve, të cilat mund t’i kenë humbur. Pas tyre shkon Graciano, i cili fillon të kërkojë në sendet e tij personale, për ndonjë cigare që mund t’i ketë mbetur që nga java e parë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After drink and tobacco, Claudia comes in and starts arguing with the Erion, who says that he feels worse by the lack of cigarettes, but maintains itself because there is something that can not be tolerated. Claudia angry by this and starts to cry, saying that not all people can experience the same lack of something and she is feeling very bad, because there is something with which to console himself. Erion looks like sleep better solution than to cry all day. Claudia goes near the pool and starts again a debate with meda, which provokes, saying that she could not resist much longer without cigarettes. "I choose to go and hang out there as stupid to drink cardboard as these others," says Claudia. Erion and Claudia go to my bedroom, looking for cigarettes, which may have lost. After their runs Graciano, who started to look at his personal belongings, any cigarettes that may have remained since the first week.

No comments:

Post a Comment