Sunday, 18 March 2012

Surprizë për Ermirën; Lule dhe kartolinë nga njeriu i zemrës

Arbana shprehet se është koha të flasim për Ermirën. Data 16 mars është një ditë e rëndësishme për të, sepse përkon me një vjetorin e lidhjes së saj me njeriun e zemrës.

Arbana bën lidhjen me shtëpinë dhe e pyet Ermirën se çfarë do të thotë data 16 mars për të e më pas shohin një klip ku Ermira ka folur në dhomën e rrëfimit mbi këtë temë. Ermira shprehet se kjo është një datë e rëndësishme për të pasi kurorëzon një lidhje të rëndësishme për të.

Ermira emocionohet nga klipi e më pas Arbana i thotë të shkojë në dhomën e rrëfimit. Aty ku gjen një tufë lule dhe një kartolinë, e sapo i shikon përlotet nga emocioni. Ajo fillon të lexojë kartolinën mes lotëve e me zërin që i dridhet. Ermira e falënderon njeriun e zemrës së saj për kurajon për t’i shkruar e për t’ia dërguar letrën në BB.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says it's time to talk about Ermirën. Date March 16th is an important day for him, because coinciding with an anniversary of its connection with man's heart. Arbana makes connection with the house and asks Ermirën what means the date of March 16 and then to see a clip where Ermira has spoken in the confession room on this topic. Ermira says that this is an important date for the caps as an important link to. Ermira excited by the clips and then Arbana says to go to confession room. Where it finds a bunch of flowers and a card, and just looks përlotet by emotion. She begins to read the postcard between tears of the sound that shakes. Thanks man Ermira of her heart for the courage to write the letter to send to BB.

No comments:

Post a Comment