Monday, 26 March 2012

Erioni përballet me Klaudjan: “Të shikoj vetëm si shoqe”

Erioni dhe Klaudja takohen rastësisht në kuzhinë dhe përballen me njëri-tjetrin, lidhur me marrëdhënien që kanë menduar të kenë me njëri-tjetrin që tani e tutje.
Erioni thotë se opinionisti nuk i ka bërë pyetjen e duhur gjet spektaklit, natën e mbrëmshme. Erioni thotë se nëse do ta kishte pyetur nëse i intereson më Klaudja, ai do t’i kishte thënë me plot gojën se nuk i intereson. Erioni pranon që një pjesë të fajit e ka pasur vetë, për sa i përket marrëdhënies që ishte duke krijuar me të. Klaudja i bën të ditur se në momentin që ai do të shprehë se tashmë nuk ë ka më atë pëlqyeshmëri për Klaudjan, ajo ka të drejtën që të flasë dhe të thotë se si nisi dhe se pse marrëdhënia e tyre përfundoi në këtë mënyrë. Erioni thotë se tashmë e konsideron si shoqe, ndërsa Klaudja i thotë se ajo këtë gjë e ka ditur pak a shumë që në fillim, por duhet që ta sqarojë edhe me publikun.

Klaudja thotë se ka mbyllur muhabetin dhe se këtë ia ka thënë edhe Arbanës në dhomën e rrëfimit, por shton se i takon asaj nëse do të pranojë që ta ketë vetëm shok apo jo. Klaudja i bën të ditur se kjo gjë nuk e bën që të dalë më mirë në sy të publikut dhe se ai duhet të jetë në dijeni të këtij fakti.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Erion and Claudia meet accidentally in the kitchen and face each other, concerning the relationship that are supposed to have with each other from now on .
Erion says opinionisti question has not found the right show, last night. Erion says that if I had asked if Claudia is interested in, he would have said with full mouth that does not care. Erion acknowledges that some of the blame has been itself, in terms of relationship that was created with. Claudia makes knowing when he would express that has not already on it for Klaudjan pëlqyeshmëri, it has the right to speak and say how it started and why their relationship ended in this way. Erion says he now considers as friends, as Claudia says that she knew it a little too up front, but should also explain to the public. Claudia says he has the affair and that this has been stated Arbana in the confession room, but adds that belongs to that if you just have to accept a friend or not. Claudia makes it known that it does not appear to be better in the public eye and that he should be aware of this fact.

No comments:

Post a Comment