Thursday, 29 March 2012

Klaudja: “Po të isha vetëm, do ta kisha fituar BB”; Banorët në kërkim të pastës së dhëmbëve

Anila, Graciano dhe Lorena dalin në kopsht dhe fillojnë të mendojnë se si mund të kontrollojnë në sirtarin e Liamit, për t’ia marrë atij sendet personale. Ajo kërkon që t’ia marrë, në mënyrë që të diskutohet për gjatë gjithë ditës së nesërme kjo gjë.

Erioni dhe Klaudja shkojnë në dhomën e gjumit për të folur me njëri-tjetrin në lidhje me relatat që duhet të kenë midis tyre. Erioni i kërkon Klaudjas që ta kuptojë për sjelljen që ka bërë me të. Ai i flet Klaudjas, lidhur me veten dhe se ajo duhet të kuptojë mënyrës e tij të të vepruarit, por Klaudja hesht, pa i kthyer asnjë përgjigje. Klaudja mendon se ka bërë gabim që ka dashur të jetë afër Erionit. Ajo mendon se po të ishte vetëm, do ta kishte fituar këtë edicion të Big Brother-it.

Banorët fillojnë që të tregojnë barsoleta me njëri-tjetrin e më pas ngjarje nga jeta e tyre, ndërsa Erioni, Ermali dhe Françeska shkojnë në banjë për të larë dhëmbët. Ata e kërkojnë pastën e dhëmbëve, por nuk e gjejnë dot. “Ua tregoj nesër un atyre, do tu kontrolloj të gjithëve nëpër çanta”, thotë e nervozuar Françeska.

Ndërsa të tre banorët shkojnë për të fjetur, të gjithë banorët e tjerë janë në gjumë.
Ndërsa Françeska dhe Ermali flenë në të njëjtin krevat, duke ndenjur afër njëri-tjetrit e duke u puthur e u ledhatuar me njëri-tjetrin deri në mëngjes.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Anila, Graciano and Lorena come to the garden and start thinking how you can check in drawer Liamit, for him to get belongings. She wants to take, in order to discuss all the next day this thing. Erion and Claudia go to his bedroom to talk to each other about who should have relatat between them. Erion Klaudjas requires to understand the conduct that is done with. Klaudjas He speaks about the self and that she should understand his way of acting, but Claudia is silent, without returning any answer. Claudia thinks he has done wrong that wanted to be near Erion. She thinks that if he were alone, would have won this edition of Big Brother's. Residents begin to show joke with each other and then their life stories, and Erion, Ermali and Francis go to the bathroom to brush teeth. They require toothpaste, but could not find. "Someone else tell them tomorrow i will check your bags all around," says Francis nervous. While three people go to sleep, all other residents are asleep. While Francis and Ermali sleep in the same bed, sitting close to each other being caressed and were kissing each other up in the morning.

No comments:

Post a Comment