Monday, 26 March 2012

Françeska: “Më vjen zor që t’i flas babit për Ermalin”

Disa nga banorët ulen në tavolinë për të darkuar me njëri-tjetrin, ndërsa Edgari, Erioni, Liami dhe Ermali flasin për rregullat e futbollit.

Ndërsa banorët në kuzhinë flasin për minuta të tëra për futbollin dhe rregullat e tij, disa nga banorët si Genta, Françeska, Meti dhe Klaudja dhe Arbri shkojnë në dhomën e gjumit dhe bisedojnë të shtrirë nëpër krevatet përkatës. Françeska mendon se si do të jetë dalja e saj nga shtëpia dhe momenti kur do t’i duhet që të flasë me të atin për marrëdhënien e saj me Ermalin. “Sa zor që më vjen t’i them babit”, shprehet Françeska. “Pse tani e more vesh ti këtë gjë?”, i thotë Genta duke qeshur. Françeska e mendon si më të vështirë tani që e ka provuar se është e lidhur me Ermalin.

Më pas të gjithë banorët shkojnë në dhomën e gjumit dhe fillojnë të diskutojnë për cigaret. Ata i ngrenë krevatet një edhe nga një, për të parë se mund t’i ketë rënë ndonjë pa dashje, por nuk gjejnë asnjë cigare tjetër.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Some people sit at the table for dinner with each other while Edgari, Erion Ermali Liami and talk about football rules . While residents in the kitchen talking about minutes of football and all its rules, some residents like Genta, Francis, Claudia and Arbri Matthey and go into the bedroom and talk of extending through the respective beds. Francis thinks that what will be her exit from the house and the moment will have to speak with her ​​father's relationship with the meda. "The embarrassment that comes to tell dad," says Francis. "Why now agreed to this thing?" Genta says laughing. Francis thinks of as more difficult now that has proved to be associated with meda. Then all the people go into the bedroom and start to discuss cigarettes. They also raise a bed by one, to see that some may have fallen accidentally, but did not find any other cigarette.

No comments:

Post a Comment