Monday, 26 March 2012

Françeska dhe Ermali shijojnë darkën romantike

Pas mbylljes së spektaklit banorët fillojnë të komentojnë ato që ndodhën gjatë Live-it, ndërsa Françeska dhe Ermali shkojnë të shijojnë darkën e tyre romantike. Gjatë kësaj kohe ata bisedojnë dhe i tregojnë njëri-tjetrit për ato që ndodhen në dhomën e surprizave. Ermali i tregon Françeskës për përzgjedhjen e zarfit duke ia bërë të qartë se ai dëshiron që të përjetojë këtë dashuri aktuale me të.

E ndërsa bisedojnë e hanë darkë, ata i thonë njëri-tjetrit fjalë të ëmbla dhe shkëmbejnë puthje herë pas here. Ermali pyet Françeskën nëse ajo është e mërzitur, dhe Françeska fillon të flasë për Klaudjën, ajo thotë se nuk e priste që Klaudja të ishte në pesë banorët më të preferuar të publikut. “U mërzita shumë që ajo fitoi imunitetin, nuk e prisja që të ishte ndër më të votuarit” thotë Françeska për Klaudjën.

Më pas ajo thotë se nuk e priste as për Arbërin që të ishte ndër më të votuarit dhe Ermali e pyet se përse mendon një gjë të tillë. Françeska i thotë se sipas saj Klaudja dhe Arbëri nuk kanë bërë asgjë në shtëpi, përveç disa debateve të kota. Françeska thotë se i erdhi keq edhe për pyetjen që iu bë asaj nëse po lëndonte njeri jashtë me lidhjen e saj me Ermalin.

Më pas të dy vazhdojnë të shijojnë darkën e tyre she bisedojnë për përjetimet gjatë surprizave. Të dy ndajnë mendimin se surprizat për ta ishin shumë të bukura dhe më e bukur ishte fakti që banorët e tjerë brenda nuk panë asgjë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After the close of the residents begin to comment on the spectacle that occurred during the Live Room, while Francis and Ermali going to enjoy their romantic dinner. During this time they talk and tell each other about what surprises are in the room. Meda Françeskës selection shows the envelope made ​​it clear that he wants to experience the actual love with. And while talk of eating dinner, they tell each other's words and occasionally swapping kiss. Meda asks Francesca if she is bored, and starts talking to Francis Klaudjën, she says she did not expect that Claudia was in five residents preferred audiences. "It was very sad that she won immunity, not expected to be among voting," says Francis for Klaudjën. Then she says she did not expect either to Arber was among the voting and Ermali asks why you think so. Francis says that according to her Claudia and Arber did nothing at home, except some useless debates. Francis says he was sorry for the question that was made ​​that if I hurt anyone outside of its connection with the meda. then both continue to enjoy their dinner she talk about experiences during surprises. Both share the view that surprises for them were very beautiful and nice was the fact that other residents did not see anything inside.

No comments:

Post a Comment