Sunday, 18 March 2012

Doloreza, e eliminuara e kësaj nate

Arbana shprehet se është koha për të vazhduar me komunikimin e zarfit. Janë tre banorë që presin me ankth për vendimin e publikut. Banori i dytë që i shpëton eliminimit është Arbri.

Arbana kërkon nga të gjithë banorët e tjerë se kë do të donin të largohej nga dyshja e mbetur që është Doloreza e Klaudja. Liami, Arbri, Ermali, Françeska, Lorena, Graciano, Genta, Ermira, Vlashi, Erioni e Meti dëshirojnë që të largohet Doloreza, ndërsa Edi e Anila dëshirojnë që të largohet Klaudja.

Tashmë është momenti për të thënë vendimin e publikut, e banori që duhet të lërë shtëpinë menjëherë është Doloreza. Ajo përshëndetet me konkurentët dhe lë shtëpinë e Big Brother.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says it is time to proceed with the communication of the envelope. There are three people waiting anxiously for the decision public. Second resident is Arbri escapes elimination. Arbana requires all other residents who would they like to leave the remaining pair is Doloreza of Claudia. Liami, Arbri, Ermali, Francis, Lorraine, Graciano, Genta, Ermira, Vlashi, Erion Matthey Doloreza want to leave, while Edi Anila Claudia want to leave. Now is the moment to say the public, the resident who must leave the house immediately Doloreza. She greeted the competitors and leaves the Big Brother house.

No comments:

Post a Comment