Sunday, 18 March 2012

Dëshira e Klaudjës në lidhje me Erionin; Lirohen të burgosurit

Arbana pasi ka marrë emrat që Klaudja donte të nominonte, i kërkon të qëndrojë dhe pak me të për të biseduar diçka. Banorët gjatë javës kanë shkruar nga një dëshirë e sëbashku me veroren i kanë vendosur te pema e dëshirave. Klaudja në letrën e saj, ndër të tjera ka shkruar se do të dëshironte të qëndronte dhjetë minuta me Erionin pa kamera dhe pa mikrofona.

Arbana e pyet përse i ka lindur kjo dëshirë, e Klaudja përgjigjet se është kurioze të dijë se çfarë ka për t’i thonë Erioni, pasi ai shpesh nis të flasë e më pas e përfundon bisedën duke thënë: “Do ta them kur të dalim”. Klaudja mendon se Erioni është i kushtëzuar nga kamerat e ndoshta nuk e ka krijuar lirshmërinë ndaj kamerave. Ajo shton se do të dëshironte që Erioni t’a vlerësonte për atë që është, e jo domosdoshmërish t’i thotë që e do.

Grafiku përfundimtar me të nominuarit e javës tregon që këtë javë do të shkojnë në nominim Graciano, Anila, Edgari, Ermira, Lorena e Klaudja.

Sëfundi, Arbana u thotë banorëve se ka një surprizë për të gjithë banorët. Në kopësht do të ketë party për të gjithë banorët, e më së fundi, dhe të burgosurit janë të lirë të dalin. Dënimi mbaron këtu.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Arbana having received names like the nominonte Claudia asks the little stand and talk with him for something. Residents have written this week by a desire together with veroren have placed the tree of wishes. Claudia in her letter, among other things wrote he would like to stay ten minutes with Erion no cameras and no microphones. Arbana asked why i was born this desire, the answer that Claudia is curious to know what is t 'Erion say, as he often starts talking and then ends the conversation saying "I will say when we come." Claudia thinks that Erion is conditioned by cameras probably did not create flexibility to cameras. She adds that it would like to Erion Let's assess what that is, not necessarily to say who will. final graph of the Week nominees shows that this week will go into nomination Graciano, Anila, Edgari, Ermira, Lorraine and Claudia. Sëfundi, Arbana residents say there's a surprise to all residents. In the garden there will be party to all residents, and more recently, and prisoners are free to go. The sentence ends here.

No comments:

Post a Comment