Sunday, 18 March 2012

Doloreza në studion e BB; Nisin nominimet

Arbana shprehet se është koha për të pritur në studio të eliminuarin e dytë të shtëpisë së BB. Ajo është Doloreza dhe ulet në qendër të studios për të ndjekur klipin me momentet më të bukura e më pikante brenda shtëpisë.

Arbana e pyet përse mendon se publiku e ka votuar për t’u larguar e Doloreza përgjigjet se banorët nuk kanë arritur t’a kuptojnë tipin e saj. Ajo shprehet se nuk ka dashur të bëjë lojë e as strategji, por ka dashur të ndryshojë diçka në jetën e saj. Doloreza shprehet se Liami po bën lojë e pothuajse të gjithë banorët po bien në lojën e tij.

Më pas është moment për të filluar me nominimet. Secili nga banorët do futet në dhomën e rrëfimit dhe do të thotë dy emrat dhe dy arsyet. Ndërkohë, Graciano shkon direkt në televotim për javën që vjen në sajë të votimit që kanë bërë më parë banorët.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says it is time to wait in the studio eliminated the second BB house. It is Doloreza and sits in the center of the studio to track the clip with the most beautiful moments of spice on the house. Arbana ask why you think that the public has voted to leave the Doloreza responds that the residents have failed to understand its type. She stated that it wanted to make a strategy game, but wanted to change something in her life. Liami Doloreza says the game is doing almost all people are falling into his game. Then there is the moment to begin with nominations. Each of the residents will enter the confession room and say two names and two reasons. Meanwhile, Graciano televotim goes directly into next week thanks to voting residents have done before.

No comments:

Post a Comment