Monday, 26 March 2012

Anila, Edi, Lorena dhe Vlashi të nominuarit e javës; Françeskës i realizohet dëshira

Banorët një e nga një kanë dhënë në dhomën e rrëfimit dy emra dhe dy arsye për të nominuarit e javës. Në përfundim të këtij procesi për javën e ardhshme do të jenë katër banorë të nominuar. Përveç Anilës, Lorenës dhe Edgarit që ishin të nominuar edhe javën që shkoi, bashkë me ta në nominim do të bashkohet edhe Vlashi.

Pasi Arbana komunikon emrat me të nominuarit e javës, i kërkon Ermalit që të lexojë përmbajtjen e zarfit që mori në dhomën e surprizave. Në të është e shkruar dëshira e Françeskës për të kaluar një natë romantike vetëm të dy. Ata drejtohen të shkojnë pranë dhomës ku ka qenë burgu dhe aty i pret një darkë e shijshme dhe një ambient mjaft romantik.

Duke ju uruar natën e mirë dhe një darkë të këndshme çiftit Ermal-Françeska, Arbana mbyll spektaklin e sotëm. Ermali merr në krah Françeskën dhe të dy shkojnë në dhomën e surprizës për ta shijuar atë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
one of the residents have given a confession room because two names and two nominees for the week. At the end of this process for next week will be four residents nominated. Besides Anilës, Lorraine and Edgarit who were also nominated last week with them in the nomination will join Vlashi. After Arbana communicates with the names of nominees of the week, asks meda to read the contents of the envelope that got in the room surprises. Is written in Françeskës desire to spend a romantic night alone both. They turn to go near the room where there was jail and awaits a delicious dinner and a very romantic ambience. Wishing you good night and a couple nice dinner Ermal-Francis, Arbana spectacle closes today. Francesca gets meda side and they go to the room to enjoy the surprise.

No comments:

Post a Comment