Saturday, 17 March 2012

Graciano provokon Lorenën: “Ç’do të bësh nëse lidhem me një tjetër vajzë?”

Banorët shkojnë në kuzhinë dhe ulen në tavolinë për të darkuar. Ata hanë pulë me pilaf, ndërsa banorët në dhomën-burg vazhdojnë të luajnë me letra dhe të bisedojnë me njëri-tjetrin.

Lorena dhe Graciano dalin në kopsht dhe fillojnë të bisedojnë, duke pirë cigare. Ai i tregon për bisedat që ka bërë me Françeskën dhe për ngjarjen që i ka treguar ajo, kur i ka shkuar Meti në krevat. Në bisedë e sipër, Graciano e provokon, duke e pyetur se çfarë mund të bënte ajo, nëse ai do ta tradhtonte me një nga vajzat e tjera në shtëpi. “Nuk do ta kapja për flokësh, kjo është e sigurt”, ia kthen Lorena, por ajo vazhdon duke i thënë: “Ty do të ta hiqja vizën”. E kështu ata i hedhin batuta njëri-tjetrit, derisa Graciano çohet dhe i afrohet për ta puthur.

Më pas ata hyjnë brenda, duke vazhduar shakatë me njëri-tjetrin. Ndërsa banorët “e burgosur”, lënë lojën dhe fillojnë të darkojnë, me ushqimin ndryshe nga banorët e tjerë.

Vlashi shkon për t’i larë enët, ndërsa Graciano këndon me zë të lartë. Vlashi bezdiset dhe i kërkon atij që të ndalojë, por Graciano fillon të bërtasë, duke i thënë se nuk ka përse të bezdiset, pasi ai është larg tij. Në debat ndërhyjnë edhe banorët e tjerë, për ta qetësuar situatën.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents go to the kitchen and sit at the table for dinner. They eat chicken with pilaf, while residents in the prison room continue to play cards and chat with each other. Lorena and Graciano out in the garden and start talking, while smoking a cigarette. He tells her about conversations he did with Francesca and the story that he told it, when i went to bed Matthey. In the conversation going, Graciano and provokes, asking what they can do it, if he would betray one of the other girls at home. "I will not catch the hair, it is safe", returns Lorena, but she continues, saying: "You will be ticked off." And so they throw each other mot until Graciano rise and approaching to kiss him. Then they get inside, continuing jokes with each other. While people "detained", leave the game and begin to dine, the food differently from other residents. Vlashi goes to wash dishes, and Graciano sings loudly. Vlashi bother and ask him to stop, but Graciano starts to cry, saying it does not have to bother, because he is away. Intervene in the debate the other residents, to calm the situation.

No comments:

Post a Comment