Sunday, 18 March 2012

Dinamikat e javës; Konfrontimet mes banorëve

Arbri, Doloreza, Klaudja dhe Liami janë pa diskutim katër personazhe të rëndësishme të shtëpisë. Arbri dhe Doloreza, të cilët janë futur më vonë në shtëpi e janë integruar më së miri, duke ndërtuar dinamika të reja mes banorëve. Nga ana tjetër janë Klaudja e Liami, të cilët gjatë gjithë kohës zihen si macja me miun. Sonte, njëri prej tyre mund të largohet.

Arbana kërkon lidhje me shtëpinë dhe i fton banorët të shohin një klip ku protagonistë janë të nominuarit e javës. Doloreza e Klaudja konfrontohen me njëra-tjetrën pas shfaqjes së klipit. Më pas, Arbana i jep të drejtën opinionistit, i cili kërkon t’i bëjë banorëve disa pyetje. Ariani pyet Dolorezën nëse ka patur një moment brenda shtëpisë që e ka shijuar qëndrimin aty dhe ka menduar se ke bërë mirë që ka hyrë në BB e ajo përgjigjet se po mundohet t’ia dalë, paçka se nuk po e gjen veten shumë mirë.

Pyetja për Klaudjën është: “Përse je e pakënaqur me të gjithë? Përse kërkon gjithnjë llogari e nuk ka asnjë moment humori?”. Klaudja përgjigjet se ka patur dhe shumë momente gazmore, përshembull me Gracianon ka bërë shumë humor, me Liamin edhe ngacmimet janë për shaka, e me Erionin po ashtu. Komenti nga opinionisti për Metin është se javën e parë ka qenë shumë aktiv, ndërsa tani po shuhet e pyet përse e po ashtu e pyet për mardhënien me Gentën. Meti përgjigjet se me Gentën një ditë janë mirë e një ditë jo, ndërsa Genta ndërhyn e thotë se mardhënia me Metin nuk shkon mirë, pasi Meti është i paqëndrueshëm.

Më pas, Arbana shprehet se do të shohin një klip me dinamikat e javës e do të ketë komente për të.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbri, Doloreza, Claudia and Liami are unquestionably four major characters of the house. Arbri and Doloreza, who are introduced later in the home are best integrated by building new dynamics between people. On the other hand are the Liami Claudia, who caught all the time as a cat and mouse. Tonight, one of them might leave. Arbana asks about the house and invites residents to see a clip where the protagonists are the nominees of the week. Doloreza of Claudia confront each other after the appearance of the clip. Later, entitles Arbana opinionistit, which requires residents to make some inquiries. Ariani Dolorezën if there was one point within the home that has enjoyed the stay there and thought that you did well that she entered the BB is trying to answer that emerged, even though the gene itself is not very good. Question for Klaudjën is: "Why are you unhappy with everyone? Why account requires more time there is no humor? ". Claudia responds that there has been and very funny moments, for example with Gracianon has become very moody, with Liamin and harassment are a joke, with Erion as well. Comment by opinionisti for Metin is that first week has been very active, and now asks why extinguished also asked about the relationship with Gentën. Matthey Gentën responses that day are not good and one day, while Genta says it interferes with Metin relationship is not good, because Matthey is unsustainable. then Arbana vows to see a clip of the dynamics of the week will any comments about it.

No comments:

Post a Comment