Saturday, 17 March 2012

Edgari: “Klaudja s’bën asgjë tjetër veçse shan”

Pasi flasin për nivelin e banorëve në përgjithësi, Edgari dhe Doloreza fillojnë të flasin për Klaudjan. “Më thuaj një herë kur mund të ketë diskutuar apo debatuar për diçka, përjashto rastet kur ka sharë për gjithçka”, shprehet Edagari për Klaudjan. Doloreza, përpara se t’ia përkrahë mendimin, thotë se mbase do të duket keq sepse mendimi i saj për Klaudjan dihet nga të gjithë banorët. “As un nuk hap ndonjë temë, se të tjerët do të më dalin të gjithë kundër dhe do të dal blof”, shprehet Doloreza. Asaj i vjen keq që askush brenda shtëpisë nuk e ka pyetur rreth profesionit të saj.

Banorët në burg diskutojnë për arsyen se përse janë dënuar nga Vëllai i Madh. “Po unë pse jam dënuar?”, i pyet Arbri. “Për zbukurim”, i thotë Liami duke qeshur.

Më pas atje shkon Françeska e mërzitur, e cila është bezdisur nga roli i “gardianes”, sepse kishte bërë plane të tjera për të kaluar darkën. Ajo qëndron te dera, duke ruajtur “të burgosurit”.

Më pas të tre banorët fillojnë që të luajnë me letra me njëri-tjetrin
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After talking to residents in the general level, Doloreza Edgari and start talking to Klaudjan. "Tell me a time when there may be something discussed or debated, unless cursed for everything," says Edagari for Klaudjan. Doloreza before to support the opinion, said that it would look bad for her opinion on Klaudjan known by all residents. "As I did not open any theme, that others will come on and everyone will turn against the bluff," said Doloreza. She regrets that no one in the house has not asked about her profession. Residents in prison to discuss the reason why were punished by Big Brother. "But why am I punished?" Arbri ask. "For decoration," he says laughing Liami. then there goes the creepy Francis, who is bothered by the role of "gardianes" because he had made ​​other plans for the last supper. It stands at the door, keeping the "prisoners." Then the three residents begin to play cards with each other.

No comments:

Post a Comment