Saturday, 17 March 2012

Anila: “Dua të futet një djalë maço”; Françeska: “Arbri ngjan me ish-të dashurin tim”

“Të burgosurit” pas pak minutash duke luajtur, fillojnë të hanë darkë e të bisedojnë me njëri-tjetrin. Liami kujton të ëmën dhe mendon se si mund të ndihet ajo, për faktin që Liami është futur në dhomën-burg.

Në dhomën e gjumit vajzat flasin për banorët që mund të hyjnë këtë të shtunë. Anila tregon se ka parë një ëndërr sikur kanë hyrë pesë banorë të rinj në shtëpi. “Do të më pëlqente sikur të futej një maço këtë javë. Atë që të thotë, ta mbajë deri ën fund”, shprehet ajo. Më pas të gjithë flasin për karakteret e ndryshëm të banorëve dhe mënyrën se si duhet të sillen në situata të caktuara.

Arbri dhe Françeska dalin në kopsht për të pirë cigare dhe fillojnë të bisedojnë. Françeska e shikon për disa sekonda, duke mos ia shqitur sytë dhe më pas i thotë se Arbri ngjan shuam si ish i dashuri i saj. Ajo tregon për të, duke thënë se është tip i rrëmbyer. “Domethënë jo si unë”, i thotë Arbri. Ajo shprehet se nuk e njeh karakterin e vërtetë të Arbrit. Pastaj vazhdon që të flasë për ish-të dashurin, duke thënë se ai është dënuar me 20 vjet burg dhe se dënimin duhet që ta kryejë në Itali.

Banorët në dhomën e gjumit diskutojnë për ditët e para të hyrjes në Big Brother.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
"prisoners" after playing a few minutes, start to eat dinner and talk with each other. Liami remembers her mother and thinks how she feels, because that is inserted into the chamber Liami prison. In the bedroom the girls talk to residents who may come this Saturday. Anila has seen shows like entering a dream five young people at home. "I would like to enter a macho as this week. What to say, hold until EN end, "she says. Then all talking about different characters and how people should behave in certain situations. Arbri and Francis out in the garden to smoke and start talking. Francis looks for a few seconds, not shqitur his eyes and then says that resembles Arbri shuam as her ex-boyfriend. She tells him, that is abducted tip. "That is not like me," says Arbri. She says it does not recognize the true character of Arber. He continues to speak for ex-boyfriend, saying he was sentenced to 20 years in prison and that sentence should be carried out in Italy. Residents in the bedroom discussing the early days of the entry into Big Brother.

No comments:

Post a Comment