Saturday, 17 March 2012

Lorena: “Graciano është tip”; Arbri-Lorit: “Je lulja më e bukur”

Arbri i kërkon Lorenës, e cila është gardiane e burgut, që t’a lejojë të dalë të pijë një cigare nën mbikëqyrjen e saj. Ata fillojnë të bisedojnë e Arbri thotë se derimë tani ka menduar që Lorena ka patur opinion pozitiv për të, por mesa duket nuk qenka kështu. Lori komenton me Arbrin për fjalët që ai ka thënë për të e Arbri përgjigjet se ka folur me Gracianon për të. Lori thotë se Arbri po të kishte pak respekt për të duhet t’ia kishte thënë opinionet që kishte për të.

Lori shprehet se e pranon shakanë, e Arbri mund të kishte folur me të për situatën e ndodhur për disa ditë më parë. Graciano afrohet pranë tyre e Lori i thotë se nuk mund të afrohet, pasi Arbri duhet të rrijë i veçuar prej banorëve meqënëse është i dënuar. Arbri shprehet se Lorit i paska mbetur hatri ndaj tij, por ajo mohon. Arbri e pyet nëse Lori e pëlqen Gracianon e ajo pohon duke thënë se ai është djalë shumë i mirë. Arbri shprehet se Graciano është djalë flori, pa të meta e i sinqertë.

Arbri kërkon të dijë nëse Lorena e Graciano kanë shkuar përtej puthjeve e ajo përgjigjet se nuk ka asgjë më shumë nga ç’kanë parë banorët. Arbri thotë se nuk i ndjek gjithë ditën ata si çift, e Lori përgjigjet se në të vërtetë Arbri është marrë një ditë të tërë me ta. Arbri pyet Lorenën se çfarë i pëlqen te Graciano e ajo përgjigjet se i duket tip dhe i sinqertë. Lorena pyet Arbrin se çfarë mendimi ka për të e ai përgjigjet se i duket vajzë e mirë, por pak e mbyllur. Arbri kërkon të dijë më shumë për lidhjen e Lorit me Gracianon, por ajo përgjigjet se Arbri po fut fundët më tepër se ç’duhet. Lori i thotë Arbrit: “Je si bleta që shkon lule më lule” e ai i përgjigjet : “Ti je lulja më e bukur”.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbri asks Lorraine, which is the guardian of the prison to allow him to drink out a cigarette under its supervision. They begin to talk of Arbri says DERIM now thought that Lorena had a positive opinion, but apparently it is not about this. Lori commented to Know about the words he said to the Arbri responds that he has spoken to Gracianon to. Lori says that Arbri I have little respect for the opinions must have said that he had to. Lori admits joke says, the Arbri could have spoken to the situation that occurred a few days ago. Graciano go near them Lori says it can not close, because Arbri must stay separate from the residents since been convicted. Arbri says Lori of offering hatri left him, but she denies. Arbri asked if Lori likes Gracianon she claims, saying that he is very good guy. Graciano arbri says gold is the guy without defective and sincere. Arbri wants to know if the Graciano Lorena went beyond kissing and she replies that there is nothing from what they see more people. Arbri says that does not follow them all day as a couple, Lori responds Arbri actually taken a whole day with them. Arbri Lorenën asks what's it like to Graciano responds that seems kind and honest. Lorena asks Know what thought he has to answer that girl looks good, but slightly closed. Arbri wants to know more about connecting with Gracianon Lori, but she responds that skirts Arbri is introducing too much. Know Lori says: "You're like bees going flower to flower," he responds: "You are the most beautiful flower."

No comments:

Post a Comment