Saturday, 17 March 2012

Françeska e Lorena: “Doloreza, e eliminuara e kësaj jave”; Komentojnë Arbrin e Dolorezën

Tre “të burgosurit” janë ulur te tavolina e tyre dhe po luajnë me letra, duke biseduar me njëri-tjetrin dhe duke komentuar lojën. Te dera e dhomës-burg qëndron Doloreza, e cila është “gardiania” e tyre.

Banorët në kuzhinë bisedojnë, duke imituar e duke qeshur me njëri-tjetrin, ndërsa banorët në dhomën-burg i dëgjojnë dhe fillojnë që t’i komentojnë dhe të qeshin me njëri-tjetrin, duke bërë ironi me ta. “Këta vetëm të imitojnë dinë”, shprehet Ermali.

Në kopsht është Françeska dhe Lorena, të cilat flasin për mënyrën se si e kalojnë ditën, jashtë shtëpisë së Big Borther. Flasin për jetesën, shkollën, gatimin, duke e krahasuar atë me jetën brenda shtëpisë. Më pas vajzat fillojnë të diskutojnë për të nominuarit e kësaj jave dhe fillojnë që të japin opinione për banorët që mendojnë se mund të dalin këtë të shtunë. Vajzat mendojnë se është Dolorza ajo që do të eliminohet për këtë javë, duke komentuar edhe lojën e Arbrit, i cili sipas tyre, nuk është koherent. “Doloreza di të luajë, por nuk di sesi të luajë”, shprehet Klaudja, ndërsa Lorena thotë: “Ajo e bën të keqen kot”.

Biseda midis vajzave vazhdon edhe për disa minuta, ndërsa banorët në dhomën e ndenjes qeshin, duke bërë shaka me njëri-tjetrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Three "prisoners" are sitting at their desks and are playing cards, talking to each other and commenting on the game. The door of the room stands Doloreza prison, which is the "guards" them. Residents in the kitchen talking, mimicking and laughing at each other, while residents in the prison house begin to listen and to interpret and laughed with each other, making them ironically. "They only know to emulate," says Ermali. In the garden is Francis and Lorraine, which talk about how we spend the day outside the house of Big Borther. Talk about life, school, cooking, comparing it with life inside the house. Then the girls begin to discuss the nominees for this week and begin to give opinions for people who think they can come out this Saturday. Dolorza girls think is what will be eliminated this week, commenting on the game Arber, who in their opinion, is not coherent. "I know Doloreza play, but I do not know how to play," says Claudia, while Lorraine says: "It does nothing wrong." Conversation among girls continues for several minutes, while residents in the living room laughing, making jokes with each other.

No comments:

Post a Comment