Saturday, 21 April 2012

Natë e gjatë konfrontimesh në BB e një eleminim i dyfishtë

Në shtëpinë e Big Brother tashmë luftohet për të fituar statusin e liderit. Çdonjëri nga meshkujt e shtëpisë ka armët e veta, dikush lufton me eksperienca, dikush tjetër me diplomaci, dikush tjetër përdor moshën. Nga ana tjetër, Françeska, Genta dhe Geri po përpiqen të zënë kolltukun e First Lady-t në shtëpi.

Sonte do të jetë një natë e gjatë konfrontimesh e të papriturash. Në shtëpinë e BB do të hyjë Klaudja dhe Rubensi, i dashuri i Gentës. Ky i fundit shprehet se nuk i ka publikuar ai fotot që qarkullojnë në mediat e shkruara të vendit. Klaudja thotë se ka lënë diçka pezull me Erionin e duhet t’ia thotë.

Gjithashtu do të ketë dhe një eliminim të dyfishtë, për të cilin do të hapet një tjetër televotim live.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
In the house of Big Brother already fought for the status of the leader. Each of the men of the house with their guns, one fights with experience, someone with diplomacy, someone else uses age. On the other hand, Francis, and Gary Genta busy trying to couch the First Lady's cards at home. Tonight will be a long night of unexpected confrontation. In the BB house will come Claudia and Rubens, the love of Gentes. The latter stated that he did not publish pictures that circulate in the country's print media. Claudia says that he left something hanging Erion needs to say. Also there will be a double elimination, which will open another televotim live.

No comments:

Post a Comment