Sunday, 15 April 2012

Faza e fundit e provës; Banorët performojnë himnin e muzikës rome

Është koha për të vazhduar me provën e javës. Arbana shprehet se tani banorët do të performojnë “Djelem Djelem”. Graciano, koreografi i shtëpisë u ka mësuar lëvizjet, të cilat do kemi mundësi t’i shohim tani. Arbana i fton banorët të dalin për tek fusha e prezanton Kafu-në dhe grupin, të cilët do të na përshëndesin me një këngë “Bubumara” e më pas do të këndojnë “Xhelem Xhelem”, të cilën do ta performojnë dhe banorët.

Në oborr krijohet atmosferë festive sapo nisin tingujt e parë të muzikës. Banorët kërcejnë e këndojnë me këngën e grupit që performon për ta. Më pas, vjen momenti për të performuar banorët nën himnin e muzikës rome, me koreografinë e Gracianos.

Arbana u bën me dije banorët se ata e kanë kaluar provën në masën 50%.

Së fundi, banorët ndjekin një klip me momentet më të bukura të kaluara në shtëpi e Arbana i fton banorët të shkojnë në zonën e pishinës, ku për ta ka ushqime të ofruara nga “Big Bite”.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to proceed with the proof of the week. Arbana says that now people will perform "Djelem Djelem". Graciano, house choreographer has taught the moves, which will have the opportunity to look now. Arbana invites residents to come to the field and presents the Kafue-group, who will greet us with a song "Bubumara" and then will sing "Xhelem Xhelem", which will perform and residents. In the yard festive atmosphere created just launched the first sounds of music. Residents dance and sing the song of the group that performs for them. Then, it is time for residents to perform under the Roma anthem music, with choreography of Gracianos. Arbana residents suggests that they have passed the test at 50%. Finally, residents attend a clip with the most beautiful moments Arbana past home invites residents to go to the pool area, where food has to be offered by the "Big Bite".

No comments:

Post a Comment