Sunday, 15 April 2012

Arbri i shpëton eliminimit; Rrëfim me ndjenjë atdhedashurie e humanizmi nga Arbri

Arbana shprehet se është koha për të pritur zarfin me emrin e banorit të parë që i shpëton nominimit. Ai është: Arbri. Opinionisti shprehet se Arbri ka sensin e humorit dhe një logjikë shumë të saktë, ç’ka e kanë bërë që ai t’i shpëtojë nominimit.

Më pas, Arbana flet për Arbin, i cili është një nga banorët e rinj të shtëpisë, por ka arritur që me anë të karakterit të tij të integrohet aq mirë në shtëpi, saqë duket sikur ka hyrë që ditën e parë. Energjia dhe protagonizmi e kanë shoqëruar që nga fëmijëria. Gjatë kohës së luftës së Kosovës, familja e Arbrit është mirëpritur për rreth tre muaj nga një familje Shqiptare, familja Prespa, me të cilën ai ka një lidhje mjaft të veçantë.

Arbana flet me Arbrin dhe e pyet se çfarë e lidh më së shumti me Tiranën. Ai përgjigjet se në një moment që nuk kanë ditur kur të shkojnë së bashku me familjen e tij, një familje është treguar shumë bujare e mikpritëse me ta, ç’ka ka bërë që ata të mos e ndjejnë mungesën e shtëpisë dhe i është shumë mirënjohës atyre njerëzve.

Së fundi, familja në të cilën ka ndenjur Arbri, i ka dërguar atij një mesazh në një klip suprizë për të, ku ata flasin me shumë dashuri për Arbrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says it is time to receive the envelope with the name of the occupant to see who survives nomination. It is: Arbri. Opinionistin Arber has sense of humor and a very precise logic, what he have done to save nomination. then speaks Arbana Arbin, who is one of the new residents of the house, but there succeeded by his character so well integrated into the house, that seems to have entered the first day. Energy and protagonism has accompanied since childhood. During the Kosovo war, the family is welcome to Know about three months by an Albanian family, family Prespa, with which he has a very special connection. Arbana Arber speaks and asks what unites most to Tirana. He answers that in a moment that did not know when to go along with his family, a family has been very generous and hospitable to them, what they did not feel the lack of home and is very grateful those people. Finally, the family in which there sitting Arbri, sent him a message in a surprise clip to where they speak with much love to Know.

No comments:

Post a Comment