Monday, 16 April 2012

Gerta e Tani, thashetheme për Ermalin; Gerta-Ermalit: “Njerëzit qeshin kur unë të thërras “Xhoni Bravo”’

Afër pishinës ndodhet Gerta dhe Dritani, të cilët bëjnë thashetheme për Ermalin me njëri-tjetrin. Gerta tregon lidhur me bisedat e shumta që ka bërë me të gjatë ditës së sotme, duke hedhur e pritur batuta me njëri-tjetrin. Ajo vë në dukje dobësi të Ermalit, duke thënë se atij i pëlqen që të duket simpatik tek të tjerët dhe që vajzat t’i bëjë komplimente për trupin e bukur. Të dy flasin për të, duke thënë se tashmë ia kanë mësuar dobësinë dhe dinë shumë mirë se ku ta sulmojnë.

Pak më vonë atje shkon Ermali dhe të dy banorët përballen sërish, duke shkëmbyer batuta ironike me njëri-tjetrin. “O Xhoni Bravo”, i thotë Gerta, duke vazhduar të thotë se njerëzit qeshin me këtë epitet që ajo i ka vendosur. Ndërsa Ermali i thërret “plastelinë”, duke i thënë se ka bërë operacion plastik në të gjithë trupin. Kështu, vazhdojnë batutat midis njëri-tjetrit për disa minuta, ndërsa me largimin e Ermalit, Gerta vazhdon që të komentojë me Dritanin situatën ën fjalë. Ajo mendon se tashme e di dobësinë e tij dhe e ka të qartë se ku do ta sulmojë. “Pse çfarë kam bërë unë dy javë këtu?! Me njerëzit jam marrë”, shprehet Gerta. Pak më vonë atje shkojnë edhe disa nga banorët e tjerë dhe kështu dy banorët detyrohen që të ndërpresin bisedën.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Near the pool is Dritani Gerta and who make rumors about each other meda. Gerta tells about the many conversations that made ​​the day long, throwing the expected mot with each other. It highlights the weakness of the meda, saying that he likes to appear sympathetic to others and make compliments for girls beautiful body. The two talk about it, saying he had already learned the weakness and know very well where to attack. A little later there goes Ermali and two residents face again, exchanging ironic mot with each other. "O Johnny Bravo," says Gerta, continuing to say that people laugh with this epithet that she has decided. While Ermali calls "plasticine", saying it has had plastic surgery throughout the body. So, continue Mot between each other for several minutes while removing meda, Gerta continues to comment HAVE word Dritanin situation. She thinks it already knows its weakness and is aware of where to attack. "Why what have I done two weeks here! I dealt with people, "said Gerta. A little later there go some of the other residents and so two people are forced to discontinue the conversation.

No comments:

Post a Comment