Saturday, 21 April 2012

Të pathënat e javës, përballje mes banorëve

Arbana përshëndetet me banorët dhe së pari i uron Dritanit ditëlindjen. Më pas, flet me Edin, java e të cilit ka qenë një javë e mbushur me nostalgji për familjen. Pasi ka kujtuar ditëlindjen e babait, që nuk jeton më.

Më pas, në studio shfaqet një klip me dinamikat e javës, me protagonistë të nominuarit e javës: Edit, Tanit e Arbrit. Tentacionet për të formuar grupe që u shfaqën javën e kaluar janë zbehur. Graciano është zbutur karshi banorëve, Tani është shumë më i tërhequr, Edi po kalon më shumë kohë me Olën. Ndërkohë, Gerta është ekspozuar më shumë nga të tjerët duke kaluar kohën me Arbrin dhe Liamin dhe kjo gjë nuk përshëndetet me dashamirësi nga të tjerët.

Arbana i fton banorët të shohin një klip të konceptuar ndryshe nga herët e tjera, me të pathënat e javës. Në këtë klip Ermalin e kanë akuzuar se ka rënë në qetësi, banorët mendojnë për Gentën se është konsumuar, Graciano e Liami nuk bien kurrë dakort me njëri-tjetrin, Liami është shprehur se Erionit nuk i zë besë, Liami e ka cilësuar Edi si ‘edukator’, e nëse mes Gertës e Françeskës ka miqësi apo xhelozi, etj.

Së fundi, banorët konfrontohen mes njëri-tjetrit për fjalët e thëna e të dëgjuara gjatë klipit.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana greeted with residents and first Dritanit birthday wishes. Later, speaking with Edin, whose week has been a week filled with nostalgia for the family. After recalling his father's birthday, which is no longer living. then shown a clip in the studio with the dynamics of the week, with the protagonists of the Week Nominees: Edit, Now Know. Temptations to form groups that emerged last week faded. Graciano is softened towards the residents, now is much more attracted, Edi is spending more time with Olën. Meanwhile, Gerta is more exposed than others to spend time with Arber and Liamin and this is not greeted with kindness from others. Arbana invites residents to see a clip conceived differently from other times, with untold week. In this clip Ermali have charged dropped in silence, residents think that is consumed Gentën, Graciano and Liami not fall never agree with each other, said that Erion Liami distrust, Edi Liami has described as' educators', and if between the Françeskës Gertës has friendship or jealousy, etc.. Finally, residents confronted each other between words spoken and heard in the clip.

No comments:

Post a Comment