Sunday, 15 April 2012

Meti në studion e BB; Dhurata për banorët nga Collezione

Në studion e BB, vjen i eliminuari i kësaj nate, Meti. Ai shprehet se eksperienca e tij në BB ka qenë më e bukura dhe që nuk mund të përsëritet lehtë. Meti thotë se banorët kanë ndryshuar që prej fillimit, e nuk ka qenë në grup me asnjërin prej tyre. Së fundi, ai sheh klipin me momentet më të bukura e më pikante të qëndrimit të tij në shtëpinë e BB.

Një situatë tjetër zë vend në shtëpinë e BB. Duke qenë se banorët janë shumë të lidhur me modën, sidomos Genta, e cila herë pas here kërkon rroba të reja, është koha për të surprizë për të gjithë, e cila do t’i kënaqë ata.

Arbana i fton banorët të marrin dhuratat. Ka nga një çantë me veshje për secilin nga dyqanet Collezione.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
BB The studio comes eliminuari this night, Matthey. He says his experience in the BB has been the most beautiful and can not be replicated easily. Matthey says people have changed since the beginning, there were none of their group. Finally, he sees the clip with the most beautiful moments of the most critical of his stay in the BB house. Another situation takes place in the BB house. Given that people are very connected with fashion, especially Genta, which occasionally require new clothes, it's time to surprise everyone, which will satisfy them. Arbana invites residents to receive gifts. There are a bag of clothes for each of Collezione stores.

No comments:

Post a Comment