Sunday, 1 April 2012

Prova e kaluar, buxhet i plotë; Zarfi i kuq: 3 banorët e rinj, zyrtarë në lojë

Arbana u thotë banorëve se është momenti për t’u komunikuar vendimin e provës së javës dhe gjithashtu përmbajtjen e zarfit të kuq. Arbana i kërkon Arbrit të hapë zarfin e provës që gjendet në shtëpi për numrin e jo-ve të lejuara, i cili është pesë. Moderatorja njofton se prova për këtë javë quhet e kaluar, pasi banorët kanë thënë vetëm tre “JO” nga pesë të lejuara.

Arbana hap zarfin e kuq që ndodhet në studio që prej fillimit të spektaklit, ku thuhet se Grandiola, Gerta e Dritani janë banorë zyrtarë të shtëpisë së BB, dhe pyetjet e Edit për hyrjen e tyre në shtëpi, kanë qenë vetëm një lojë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

No comments:

Post a Comment