Sunday, 15 April 2012

Surprizë për Metin; Dashuria e lënë përgjysmë dhe premtimet për të ardhmen

Është koha për të folur për Metin. Gjatë qëndrimit të tij në BB, megjithëse është një nga meshkujt më të pëlqyer nga femrat jashtë shtëpisë së BB, ai nuk krijoi një lidhje në shtëpi. Por në zemrën e tij ka një dashuri, një dashuri për të cilën ai ka folur me shumë sinqeritet e dhembshuri në dhomën e rrëfimit.

Arbana e fton Metin në dhomën e rrëfimit për të parë një nga rrëfimet e tij më të ndjera e më të bukura të kohëve të fundit. Banorët ndërkohë, shohin gjithçka që ndodh në ekranin e sallonit.

Pasi shikojnë klipin, Arbana e pyet Metin për Laurën, por ndërkohë Meti është përlotur. Meti tregon se ka tre vjet që njihet me Laurën, por ka pasur shumë xhelozi që kanë ndërhyrë në lidhjen e tyre. Gjithashtu, Meti sheh një klip me foto të tijat me me Laurën dhe dëgjon një letër që ajo i ka shkruar duke i shprehur sërish dashurinë.

Arbana e fton Metin të shkojë në zonën e pishinë, ku është shkruar “Ta du zemrën”, çka është shprehja që ata përdorin më shumë kur shkruajnë me njëri-tjetrin. Në fund të pishinës ka një dhuratë për të. Ai duhet të zhytet e ta marrë varësen dhuratë nga Laura.

Laura pret një premtim nga Meti, e ai thotë se para se të hyjë i ka treguar se nuk do të ndryshojë, e asnjëherë nuk do të bëjë diçka që ta lëndojë atë, dhe thotë se e do shumë. Ai shton se nëse do të jenë përsëri bashkë, do të jenë personat më të lumtur në botë, e do ta dojë më shumë nëse e ka afër.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk about Metin. During his stay in the BB, although it is one of the men most liked by women outside the BB house, he did not create a connection at home. But his heart has a love, a love for which he has spoken with more sincerity and compassion in the confession room. Arbana Metin invites confession room to see one of his stories felt more and more beautiful recent. Residents, meanwhile, see everything that happens on the screen of the hall. After viewing the clip, Arbana Metin asks for Lauren, but while Matthey is moist. Matthey indicates that there are three years known as Lauren, but there was much jealousy that interfere with their relationship. Also, Matthey sees a picture of his own clips with Lauren and listens to a letter she wrote again expressing love. Arbana Metin invites to go to the pool area, where it is written, "Let du heart", which is expression that they use more when they write to each other. At the end of the pool has a gift for. He should take the plunge and pendant gift from Laura. Laura receives a promise from Matthey, and he says that before you enter has indicated it will not change, will never do anything to hurt him, and says he wants more. He adds that if they will be together again, will be the happiest person in the world, will love him more if he is near.

No comments:

Post a Comment