Saturday, 21 April 2012

Genta takon të dashurin e saj; Ai: “Do kesh mbështetjen time. Nuk i kam publikuar unë fotot”

Është koha për të folur për Gentën. Një banore për të cilën është folur shumë së fundi në median e shkruar, lidhur me disa foto private të Gentës të publikuara nëpër gazeta, çështje e cila është komentuar edhe në studio me opinionistin.

Një nga protagonistët kryesorë të kësaj historie që është përfshirë po aq shpesh në gazetat e shtypit rozë është edhe Rubensi, i dashuri i Gentën, me të cilin ajo ka pasur një lidhje për rreth 7 vjet. Rubensi është në shtëpinë e BB dhe ka ardhur për të komunikuar me Gentën, por më parë duhet të flasim me Gentën. Arbana e fton në dhomën e rrëfimit ku sheh disa momente ku ajo ka folur për të dashurin brenda ambienteve të BB.

Genta shprehet se historia e saj me Rubensin është e ndërlikuar, por dashuria nuk ka reshtur asnjëherë për të. Arbana e pyet nëse e do ende Rubensin, e Genta përgjigjet: “E dua jashtëzakonisht shumë”, e i kërkon falje nëse mund ta ketë lënduar me ndonjë veprim të sajin. Genta shton se i dashuri i saj nuk ka dashur që të futej në BB pasi ndihej xheloz dhe për shkak të familjeve. Ajo thotë se dashuria për të ka emrin Rubens e Genta.

Arbana më pas, e fton Gentën të shkojë në dhomën e surprizave, ku gjendet Rubensi. Ajo shkon pranë tij e përqafon, dhe e pyet nëse është i mërzitur me të, por ai mohon. Genta i kërkon falje dhe i thotë se e ka marrë malli për të. Rubensi i thotë se nuk është mërzitur se ajo e ka gënjyer duke mos i treguar për hyrjen e saj në BB. Aty gjenden dhe gazetat me fotot e saj të publikuara, dhe ai i tregon se gazetat kanë shkruar shumë për të, por do t’i gjendet pranë. Në atë moment shfaqet një klip me fotot e saj intime të publikuara, e ajo kërkon të dijë se çfarë ka ndodhur. Ai i tregon se janë publikuar foto të tyre, por nuk i ka nxjerrë ai, teksa Genta aludon se vetëm ai i ka pasur ato foto. Rubensi pohon përsëri se nuk është ai autori i publikimit të fotove intime mes tyre. Ai i thotë se do të sqarohen kur Genta të dalë nga BB, ndërsa ajo mendon për familjen dhe shpreson të ketë mbështetjen e tij si i dashur e jo si shok kur të dalë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

It is time to talk about Gentën. A resident for which there was much talk recently in the press about some private pictures published in newspapers Gentes, an issue which is commented in the studio with the columnist. One of the main protagonists of this story that is included as newspapers often print pink is Rubens, Gentën boyfriend, with whom she had a relationship for about 7 years. Rubens is in the BB house and has come to communicate with Gentën, but must first talk with Gentën. Arbana invites confession room where you see some moments where she has spoken to the premises BB boyfriend. Genta says Rubens its history is complex, but love is not never stopped it. Arbana will still ask if Rubens, the Genta responds: "I love immensely," So he apologizes if you have been injured by any action of hers. Genta says that her boyfriend did not want to get into BB because he felt jealous and because families. She says that love to have the name of Genta Rubens. Arbana then invites Gentën go in the room of surprises, where the Rubens. She goes to embrace him, and asks if he is upset with him, but he denies. Genta apologizes and says he has to miss. Rubens says he is not upset that she lied by not telling her entry in BB. And there are newspapers published pictures of her, and it shows that the newspapers have written for him, but will be located nearby. At that moment displayed a clip with her ​​intimate photos published, and she wants to know what happened. He shows that their photos are published, but has not issued it, while Genta alleges that he only had those pictures. Rubens says again that he is not the author of the publication of their intimate pictures. He says it will be clarified when Genta out of BB, while she thinks about his family and hopes to have his support as loving and not as a friend when you go out.

5 comments:

 1. genta ti je me e mira ato foto jane koti,vazhdo lojen qe nis

  ReplyDelete
  Replies
  1. i dashuri yt i ka nxjerr fotot

   Delete
 2. idiot is ai more sdi qka ben kjo me te

  ReplyDelete
 3. genta ti je banorja me emir dhe me e sinqert ne big brather mendoj se ato foto jan gje normale si nje cift ti vazhdo lojen genta

  ReplyDelete
 4. genta me shum umor te lumt pot mos ishe ti nuk do ta shjikoj big brather dhe fotot nuk u dasht qe te publikohen mirpo ndodhin kto gjera po ti vetem vazhdo geeeeentaaa

  ReplyDelete