Sunday, 27 May 2012

Surpriza për Mandin, takimi me Evelinën dhe propozimi për martesë

Është koha të flasim për Mandin, që të gjithë e njohim si Liamin e Big Brother, rrugëtimi i tij ka qenë si një film, i cili fillon që jashtë, ditën kur ai vendosi të hyjë në BB, gjithçka ka ndodhur shumë shpejt ku ai nuk pati as mundësinë të çmallej me familjarët e tij.

Ai ka lënë shumë gjera për këtë BB, punën, muzikën, dhe Evelinën; e cila nuk ka qenë dakord në fillim për hyrjen e tij në BB

Arbana kërkon lidhjen me shtëpinë, flet me Liamin dhe e pyet si ndihet, ai i thotë që në dhomën e rrëfimit ke folur për një person shumë të veçantë në zemrën e tij.

Arbana e fton të shohë në monitor dhe pas kësaj të dalë në oborr, aty e gjen një atmosferë shumë të bukur zbukuruar me lule. Arbana e fton të vendoset përball projektorit.


Klip Evelina me makinë, në fund të klipit del makina që çan perdet me Evelinën.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk to Mandi, who all know how Liamin Big Brother, his journey has been like a movie, which starts out, when he decided to enter the BB, everything happened very quickly, where he was neither able to çmallej with his family. He has left a lot to this BB, performance, music, and Evelinën, which has not been agreed at the beginning of its entry into BB Arbana requires connection to the house, talking with Liamin and asks how it feels, he tells that story in the room you talking about a very special person in his heart. Arbana invites to see on the monitor and after that come into the yard, where one finds a very nice atmosphere decorated with flowers. Arbana invites placed opposite the projector. Evelina Clips car at the end of the clip out with machines that plow Evelinën hangings.

No comments:

Post a Comment