Sunday, 27 May 2012

Surpriza për Arbrin, takohet me nënën

Është koha të flasim për Arbrin, është hera e parë që një kosovar shkon në finale, ai është spikatur si një banor me shumë energji, me shpirtin e garës dhe me argumentet që si kanë munguar asnjëherë.

Arbana kërkon lidhjen me shtëpinë dhe flet me Arbrin e pyet si ndihet, dhe sa e vështirë ka qenë për të moskomunikimi me të afërmit e tij.

E fton të dali në oborr, sepse do shohim diçka , aty shohim 6 telefona celular
Bie telefoni Arbri duhet të gjejë telefonin e saktë që ta çoj në takimin me nënën e tij.
Arbri takohet me nënën e tij dhe të dy shijojnë një performanc të këngës “Modher” që është enkas për të.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to speak to Know, is the first time that a Kosovar Finals, he was prominent as a resident with more energy, the spirit of competition and the arguments that as they never miss. Arbana requires connection to the house and talks to Know and asks how it feels, and how difficult it was to moskomunikimi with his relatives. And invites to appear in court, they will see something, see it 6 mobile phones phone Arbri Falls to find the exact phone to lead the meeting with his mother. Arbri meets with his mother and the two enjoy a performance of the song "Modher" that is tailored to.

No comments:

Post a Comment