Saturday, 17 March 2012

Vlashi debaton me Gracianon dhe i thotë ‘Po gabohesh”

Graciano vazhdon që të ndërhyjë në debatin që ndodhi midis Vlashit dhe Dolorezës. Ai i thotë Vlashit se i vjen keq për faktin se ai u prek në njerëzit e tij të dashur, por e bëri qëllimisht ndërhyrjen e tij sepse dëshiron që Vlashi të debatojë me Dolorezën sepse kështu ai bën protagoniste atë dhe asaj i rriten pikë pasi është në nominim me Liamin, Klaudjan dhe Arbrin.

Vlashi i thotë Gracianos që të mos debatojë për gjëra të tilla, ndërsa Graciano i përgjigjet “më vjen keq që t’u prek familja, por kënaqem kur ju debatoni”. Vlashi i thotë Gracianos se po bën gabim që po reagon në mënyrë të tillë sepse janë në kushte të caktuara sepse jashtë ai do të reagonte ndryshe. “Këtu kënaqu me gjërat e këtyre që janë këtu, jo me ata që janë jashtë” i thotë Vlashi Gracianos.

Graciano vazhdon që ta nervozojë, por Vlashi përmban nervat e tij dhe i thotë “po të them vetëm po gabon” duke i rithënë për të disatën herë se po sillet në mënyrë të papjekur kur luan me të tilla gjëra. “Do doja të të shija në të njëjtën situatë, të prekeshin gjërat e tua të dashura dhe të shija si do të reagoje ndaj njerëzve që do të përdorin këtë siç po bën ti”.

Graciano nuk e lë me kaq dhe shkon te Doloreza në dhomën e ndenjes duke i thënë asaj që të sqarohet me Vlashin. Doloreza i thotë se do ta bëjë patjetër një gjë të tillë, por po pret që Vlashi të qetësohet.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Graciano continues to intervene in the debate that took place between Vlash and Dolorezës. He says Vlash he regrets the fact that he was appalled at his beloved people, but deliberately made ​​his intervention because he wants to debate with Dolorezën Vlashi for thus he makes it and what the protagonists grow in points after Liamin nomination, and Arber Klaudjan. Vlashi Gracianos says not to debate such things, whereas Graciano responds "I'm sorry to be affecting the family, but delight when you argue." Vlashi Gracianos says it is making a mistake that is reacting in a way because they are in certain conditions because outside he would react differently. "Here the delight with which these things are here, not with those who are outside," says Vlashi Gracianos. Graciano continues to frustrate, but Vlashi contain his nerves and says "I say just is mistaken" by more than once for Again and again it is behaving in an immature when playing with such things. "I would like to taste the same situation, things affected your taste lovely and how will react to people who would use this as you are doing." Graciano not leave it there and goes to the room Doloreza The living room telling her to explain the Vlashi. Doloreza says it will definitely do so, but is expected to be quiet Vlashi.

No comments:

Post a Comment