Sunday, 18 March 2012

Java e djemve në burg; Suprizë për të tre djemtë, takojnë familjarët

Është koha të flasim për tre të dënuarit e shtëpisë së BB. Ata, që prej të shtunës së kaluar kanë qenë të izoluar në dhomën e dënimit dhe kanë dalë prej saj vetëm gjatë provave të javës. Izolimi nuk ka qenë fort i thjeshtë, sepse duhet të hanin vetëm fasule, makarona ose bukë me djathë, në mungesë të këtij të fundit, bukë me gjizë. Por ka pasur shumë momente të bukura, të cilat sëbasku me banorët, i ndjekim në nje klip.

Arbana i pyet tre djemtë e dënuar si ka qenë kjo javë për ta, cilat kanë qenë momentet më të vështira, e cili ka qenë gardiani më i mirë e më i keq. Ermali shprehet se Anilën e kanë korruptuar shpejt, ndërsa Ermira ka qenë gardiania më e rreptë.

Arbana i thotë Edit t’u hapë derën e burgut e t’i shoqërojë djemtë në dhomën e surprizave. Aty gjenden tre familjarët e të dënuarve: mamaja e Ermalit, babai i Liamit dhe vëllai i Arbrit. Arbana i fton banorët të ulen secili përballë familjarëve përkatës. Ata kanë nga një telefon me të cilin do të komunikojnë me ta. Djemtë kanë pesë minuta kohë për të folur me familjarët e tyre.

Tre djemtë fillojnë të flasin me familjarët e tyre e po ashtu ata i kanë sjellë nga një dhuratë djemve. Arbrit i ka sjellë i vëllai një kapelë të një dëshmori të luftës, një këmishë të vëllait të cilën e pëlqen shumë. Mamaja e Ermalit ka sjellë byrek, ndërsa babai i Liamit i ka sjellë një shishe verë dhe një poster të Prodigy.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk about three of the BB house prisoners. Them, since last Saturday have been confined to the punishment room and emerged from it only during testing week. Isolation was not strongly simply because they have to eat only beans, pasta or bread with cheese, in the absence of the latter, bread with butter. But there were many beautiful moments, which sëbasku with residents, the trace in a clip. Arbana ask three sons was convicted this week for them, which have been the most difficult moments, which has been the guardian of the best of the worst. Meda says have corrupted Anilën quickly while guards Ermira has been more severe. Arbana says Edit to open the door of the prison to accompany the boys in the room of surprises. There are three families of the convicts: meda mother, father and brother Know Liamit. Arbana invites residents to sit opposite each respective family. They have a phone with which to communicate with them. Boys have five minutes to speak with their families. Three boys start talking with their families, they also brought a gift from the boys. Know that his brother brought a hat to a war martyr, a shirt which his brother loves. Meda mother brought pie, while Liamit father brought a bottle of wine and a Prodigy poster.

No comments:

Post a Comment